Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Matki Wariatki rozpoczyna realizację projektu pt. „Akademia Finansów dla dzieci – Pieniądze bez tabu”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Akademia Finansów dla dzieci – Pieniądze bez tabu to przygotowane przez Stowarzyszenie Matki Wariatki przedsięwzięcie, którego celem jest propagowanie edukacji finansowej dzieci poprzez udział w zajęciach warsztatowych i publikacje w tym zakresie. W ujęciu długofalowym projekt realizuje cel popularyzacji wiedzy na temat pieniądza oraz umożliwia rozwijanie u dzieci umiejętności związanych z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej, w tym zwraca szczególną uwagę na humanistyczny wymiar procesów finansowych poprzez działania charytatywne.

Chcemy stworzyć dzieciom możliwość do zapoznania się z wzorcami aktywności społecznej jako przeciwwagą dla postawy biernej i roszczeniowej. Jest to szczególne ważne, aby we wczesnej edukacji, czyli w okresie, który najbardziej wpływa na dalszą ścieżkę kształcenia ucznia, dlatego ofertę projektu adresujemy już do 5 i 6 latków, nie zapominając również o starszych dzieciach, tj. w wieku 7, 8 i 9 lat.

To dla nich, w ramach tego projektu, zostały przygotowane 3 osobne spotkania, po 45 minut każde, w zależności od wieku cykl: Finansowe ABC (5-6 lat) lub Finanse na co dzień (7-9 lat). Przewidziano także inne działania, które koncentrują się na tworzeniu sytuacji promujących aktywności, a także wzmacnianie poczucia sensu i dumy z realizowanych działań. Mamy świadomość, że skutecznym narzędziem oprócz pracy warsztatowej, jest zaproszenie dzieci do udziału w konkursie, gdzie będą mały możliwość pracy metodą projektu.

 

Ten projekt stawia na podmiotowość ucznia, aktywizuje go, uczy samodzielności i odpowiedzialności, stwarza naturalne sytuacje do rozwijania umiejętności komunikacji (również w sytuacjach trudnych), współpracy i autoprezentacji, daje poczucie sprawstwa, pozwala odnieść spektakularny sukces (na miarę możliwości jego grupy, której jest członkiem, tj. klasy, grupy przedszkolnej, grupy świetlicowej).
Z ofertą projektu „Akademia Finansów…” Stowarzyszenie chce trafić zarówno do placówek oświatowych zlokalizowanych w mieście jaki i na wsi, obu powiatów: pilskiego i wałeckiego.

Jako Stowarzyszenie chcemy otwarcie mówić o pieniądzach, by przestały być one tematem tabu, także w kontekście organizacji pomocy poprzez działania charytatywne. Stąd pomysł by uczestnicy projektu mogli się również sprawdzić pod kątem pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w wymiarze empatycznym i jednocześnie kształtującym postawę przedsiębiorczości. Temu celowi będzie służyć dodatkowo ogłoszony konkurs.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona od 30.09.2019 do 06.10.2019, z zastrzeżeniem wcześniejszego jej zakończenia w przypadku zapisu 50 grup zgłoszonych przez szkoły/przedszkola.

Nazwa projektu: Akademia Finansów dla dzieci – Pieniądze bez tabu
Organizatorzy: Stowarzyszenie Matki Wariatki
Koordynator projektu: Anna Jasińska
Osoba przeprowadzająca warsztaty: Anna Chandoszko
Czas trwania: wrzesień 2019 – styczeń 2020 r.

Jeżeli chcieliby Państwo poznać szczegóły lub uzyskać dodatkowe informacje – zachęcam do kontaktu mailowego: matki.wariatki@wp.pl.